We gebruiken cookies om de goede werking van onze website te garanderen, de inhoud en de reclame te personaliseren, sociale-mediafuncties te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook informeren wij onze social media, reclame- en analysepartners over uw gebruik van onze website.
Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene handelsvoorwaarden dienen als basis voor de contractuele relatie tussen BastelGeck s.r.l. en haar klanten. Elke bestelling die op de website Bastelgeck.lu wordt geplaatst, is onderworpen aan de hier voorgestelde voorwaarden.

 

 1. Aanvaarding

Elke bestelling die op Bastelgeck.lu wordt geplaatst, houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Een bestelling kan pas worden afgerond wanneer de klant de algemene voorwaarden aanvaardt door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen. De klant heeft te allen tijde het recht om een bestelling te wijzigen of niet te verzenden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op elk ander document op deze website, en kunnen alleen worden gewijzigd of vervangen door een schriftelijke afwijking of wijziging.

 

 1. De producten

Alle producten worden duidelijk weergegeven met titel, merknaam, productnummer en in de meeste gevallen een beschrijving. De afbeeldingen van de producten die op de site worden getoond zijn louter representatief, maar het uiterlijk van de producten kan op elk moment veranderen, aangezien de fabrikanten van deze producten soms het uiterlijk van bepaalde modellen wijzigen zonder ons daarvan in kennis te stellen. De afbeeldingen, evenals de beschrijvingen en andere illustraties van het product maken geen deel uit van de contractuele verplichtingen tussen Bastelgeck s.à r.l en haar klanten.        Bastelgeck s.r.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen tussen de afbeeldingen en het geleverde product.

Het plaatsen van een bepaald product in de winkelwagen betekent niet noodzakelijk een bevestiging van de verkoop en het product kan niet meer voorradig zijn tussen het moment dat het product in de winkelwagen wordt geplaatst en het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Dit kan het geval zijn als twee klanten zich op dezelfde productpagina bevinden en het product het laatste in voorraad is, of een klant in de winkel het heeft gekocht.

 

 1. De prijzen

Alle prijzen op Bastelgeck.lu zijn inclusief BTW en zijn alleen geldig op Bastelgeck.lu

Alle prijzen kunnen in korte tijd veranderen. De leveringskosten (voor Luxemburg) zijn gratis als uw brutototaal meer dan 50€ bedraagt.Als uw mandje niet meer dan 50€ bruto bedraagt, worden leveringskosten van 5€ aangerekend (voor Luxemburg)

Bastelgeck.lu garandeert elke geadverteerde prijs, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een tik- of drukfout.

 

 1. De gebruikersaccount

Om een meer persoonlijke band tot stand te brengen en onze verschillende klanten te identificeren, vragen wij al onze klanten een account aan te maken op onze site, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord.

 

 1. Bestellingen

Elke bestelling genereert een automatische bevestigingse-mail, die naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Bastelgeck.lu behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van een geschil.

In geval van een uitzonderlijk grote bestelling behoudt Bastelgeck.lu zich het recht voor contact op te nemen met de klant om de bestelling en de hoeveelheden te bevestigen.

 

 1. Betaling

Alle bestellingen moeten worden betaald via bankoverschrijving (diverse instellingen) of online met een kredietkaart of PayPal bijvoorbeeld. Wij bieden onze klanten het Luxemburgse betalingssysteem Saferpay aan. Dit systeem werkt met zeer hoge veiligheidsnormen en garandeert een veilige en vertrouwelijke transactie, beschermd tegen pogingen tot fraude door gebruik te maken van complexe encryptieprotocollen.

De bestelling wordt pas aanvaard wanneer de kredietkaart van de klant door het SaferPay-systeem is geverifieerd. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn creditcard geldig is en van het juiste type.

 

 1. Levering

De leveringen worden uitgevoerd door een koerierdienst van onze keuze (X-Logistics Capellen), of rechtstreeks door Bastelgeck.lu. Wij leveren in heel Luxemburg (voor het buitenland, gelieve ons te contacteren per telefoon of e-mail). De klant kan zijn woonadres opgeven wanneer hij zich op onze site inschrijft.

De leveringskosten in Luxemburg zijn gratis voor alle aankopen boven 50€, onder dit bedrag rekenen wij 6,30€ inclusief BTW voor levering in Luxemburg.

De klant geeft bij zijn bestelling zijn adres en een geldig telefoonnummer op. Bastelgeck.lu zal dan de goederen leveren, maar de bestelling zal worden voorbereid. 2 tot 3 dagen na orderbevestiging wordt de klant op het gewenste adres afgeleverd; thuis, school, crèche, bejaardentehuis etc.

Bastelgeck.lu verbindt zich in geval van annulering, verkeerde levering tot de volledige terugbetaling of omruiling van het betrokken artikel op zijn kosten.

Indien de klant niet in staat is de bestelling op de dag van levering in ontvangst te nemen, dient hij/zij ten minste 5 uur van tevoren contact op te nemen met Bastelgeck.lu. (Om een alternatieve leveringsmogelijkheid te vinden). In dit geval blijven de leveringskosten voor rekening van de klant.

In geval van overmacht zoals oorlog, ongeval, brand, stroomuitval, problemen met onze leveranciers, epidemie, ijs op de wegen, aardbeving, overstroming of elke andere gebeurtenis die Bastelgeck.lu niet kan beheersen, kan Bastelgeck.lu niet aansprakelijk worden gesteld. In deze gevallen zal een andere datum voor de levering worden gekozen, zonder schadevergoeding aan de klant. De klant zal hiervan door Bastelgeck.lu per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht.

In geval van overmacht kan de klant worden vrijgesteld van de verplichting om de bestelling af te halen. Indien mogelijk zal de klant Bastelgeck.lu hiervan per e-mail op de hoogte brengen, en zal hij Bastelgeck.lu geen reiskosten moeten vergoeden.

In het geval dat het adres van de klant verkeerd is ingevoerd bij de inschrijving op de site, kan Bastelgeck.lu niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de producten.

De kwaliteit van de producten wordt gegarandeerd door Bastelgeck.lu.

 

 1. Klachten

Bastelgeck.lu is niet verantwoordelijk voor enige schade, materieel of niet, die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Bastelgeck.lu is niet verantwoordelijk voor enige verslechtering van de kwaliteit van de producten nadat deze in ontvangst zijn genomen, in welk geval Xpress-Logisitcs sàrl.

Bastelgeck bewaart alle elektronische gegevens betreffende transacties met zijn klanten. Deze informatie zal worden gebruikt als bewijsmateriaal in geval van geschillen tussen Bastelgeck.lu en zijn klanten. Bastelgeck.lu zal altijd proberen om geschillen met de klant op een soepele manier op te lossen, maar indien nodig zal contact worden opgenomen met de Luxemburgse rechtbanken.

 

 1. Copyright

De website en het ontwerp ervan zijn gemaakt door INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING SA. Alle rechten zijn eigendom van Bastelgeck.lu. Elke gehele of gedeeltelijke reconstructie van de site is strikt verboden, zowel in Luxemburg als in het buitenland. Elke reproductie en elk commercieel gebruik is illegaal en zal door de bevoegde rechtbanken worden bestraft.

 

 1. Verplichte informatie

DeN BaStElGecK s.à r.l.-S 17, rue du Bois L-8813 BIGONVILLE (Luxemburg). Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met info@bastelgeck.lu.

 

 1. Informatie over online geschillenbeslechting

Wij streven naar een overeenkomst met onze klanten.  De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (RLL-platform) dat u kunt vinden onder de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

U kunt contact opnemen met onze klantenservice op Info@bastelgeck.lu. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumentenzaken.

 

 1. Herroepingsrecht

U hebt het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen tot 14 dagen na de aankoop.

Het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen (goederen in originele verpakking) vanaf de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste van de producten heeft ontvangen. Om uw recht uit te oefenen, moet u ons

DeN BaStElGeCk s.à r.l.-S
17, rue du Bois
L-8813 Bigonville
Luxemburg
info@bastelgeck.lu

Een duidelijke verklaring van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen moet ons per e-mail of per brief worden toegezonden.

Om ervoor te zorgen dat uw herroepingsrecht wordt geëerbiedigd, volstaat het ons vóór het einde van de termijn van 14 dagen een dergelijk document toe te zenden, waarin u ons meedeelt dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

Gevolgen van de uitoefening van dit recht

Als u uw contract herroept, zullen wij alle betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), zo snel mogelijk en niet later dan 14 dagen nadat wij uw verzoek tot herroeping hebben ontvangen, terugbetalen. Wij zullen u terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die werd gebruikt om de bestelling te plaatsen, tenzij een andere methode werd overeengekomen, en er zal geen tegenprestatie van u worden verwacht. Wij behouden ons het recht voor de terugbetaling te weigeren totdat wij de goederen van de klant hebben ontvangen, of totdat u ons een bewijs kunt sturen dat de goederen zijn verzonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U kunt de producten onverwijld en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht aan ons toesturen. De termijn is gehaald als u de producten vóór het einde van de 14 dagen verstuurt. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft schade aan de goederen alleen te vergoeden als de schade is veroorzaakt door gebruik dat niet noodzakelijk is om de goede werking en eigenschappen van de goederen te controleren.

 

Annuleringsformulier

Om de koopovereenkomst te herroepen, dient u een herroepingsformulier in te vullen (beschikbaar op internet)

of

Voorbeeld van een brief:
Hierbij trek ik mij officieel terug uit de tussen mij en bastelgeck.lu gesloten verkoopovereenkomst van de volgende producten:
Producten/Diensten:
Besteld/Ontvangen op:
Naam van de klant:
Adres van de klant :
Handtekening van de klant (op papier)

 

Datum:

 

en stuur het naar ons

À

DeN BaStelGeCk s.à r.l.-S
17, rue du Bois
L-8813 Bigonville
Luxemburg
info@bastelgeck.lu
Telefoon +352 28 80 86 87

 

 1. Geeft

U kunt uw producten binnen 14 dagen retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

 

 1. Taal van het contract

De taal van het contract is Duits en/of Frans.

 

 1. Sluiting van het contract

De afbeeldingen van de producten in de onlineshop vormen geen contractuele aanbiedingen, maar een niet-bindende internetcatalogus. Het gebruik van de knop "Kopen" / "Hier bestellen" is een contractuele bestelling van de producten in uw winkelwagen. De bestelling wordt bevestigd op het moment dat de bestelling door ons wordt ontvangen, en het verkoopcontract is definitief door de tweede e-mail die u ontvangt.